Audio Mastering en Restauratie

MUSICTRADES MASTERING (english scroll down)

Met meer dan 20 jaar ervaring in de muziekindustrie, biedt Musictrades ongeëvenaarde mastering services voor alle muziekgenres. Of het nu gaat om het polijsten van uw tracks voor vinyl, streaming, cd, video of andere formaten, Musictrades zorgt voor een perfecte afwerking die uw muziek naar een hoger niveau tilt.

Bij Musictrades begrijpen we dat elke noot telt. Daarom gebruiken we state-of-the-art apparatuur en de nieuwste softwarepakketten om uw muziek te verfijnen en te perfectioneren. Ons team van ervaren professionals heeft een scherp oor voor detail en een passie voor geluid, waardoor we elke track met uiterste precisie behandelen.

Naast mastering bieden we ook gespecialiseerde audiorestauratie diensten. Oude opnames worden zorgvuldig hersteld en omgezet naar diverse formaten, zodat ze weer in volle glorie kunnen worden ervaren. Of het nu gaat om het verwijderen van ruis, het herstellen van beschadigde opnames of het optimaliseren van de klank, Musictrades zorgt ervoor dat uw audio weer sprankelt.

Een unieke service die Musictrades biedt, is de gratis proefmaster. Hiermee kunt u zelf ervaren hoe uw muziek klinkt na onze behandeling, zonder enige verplichting. Dit onderstreept ons vertrouwen in de kwaliteit van ons werk en onze toewijding aan uw tevredenheid.

Bij Musictrades draait alles om “Perfection by Ear”. Onze vakmensen combineren technische expertise met een diepgaande muzikale intuïtie, om ervoor te zorgen dat uw muziek klinkt zoals u het bedoeld heeft – maar dan beter.

Kies voor Musictrades en ontdek de kracht van perfecte mastering. Laat ons uw muziek naar nieuwe hoogten brengen.

 

Album Mastering  € 250 ex BTW

Single mastering  € 45    ex BTW

Restauratie/ denoising/ declipping enz.    € 50 ex BTW  per/5 minuten muziek/audio

 

MUSICTRADES MASTERING

With over 20 years of experience in the music industry, Musictrades offers unparalleled mastering services for all genres of music. Whether polishing your tracks for vinyl, streaming, CD, video or other formats, Musictrades provides a perfect finish that takes your music to the next level.

At Musictrades, we understand that every note counts. That’s why we use state-of-the-art equipment and the latest software packages to refine and perfect your music. Our team of experienced professionals has a keen ear for detail and a passion for sound, so we treat every track with utmost precision.

In addition to mastering, we also offer specialized audio restoration services. Old recordings are carefully restored and converted to various formats so they can be experienced again in their full glory. Whether it’s removing noise, repairing damaged recordings or optimizing the sound, Musictrades makes sure your audio sparkles again.

A unique service that Musictrades offers is the free trial master. This allows you to experience for yourself how your music sounds after our treatment, without any obligation. This underscores our confidence in the quality of our work and our commitment to your satisfaction.

At Musictrades, we are all about “Perfection by Ear.” Our professionals combine technical expertise with deep musical intuition to ensure that your music sounds the way you intended – but better.

Choose Musictrades and discover the power of perfect mastering. Let us take your music to new heights.

 

Album mastering € 250 ex VAT

Single mastering € 45 ex VAT

Restoration/ denoising/ declipping ect. € 50 ex VAT per/5 minutes of music/audio

 

Call Now